Legalizacija kuće podrazumeva sticanje neophodnih dozvola za već izgrađene objekte koji nisu imali takve dozvole u trenutku gradnje. Prema zakonu o ozakonjenju objekata, potrebno je prikupiti dokumentaciju kao što su dokaz o vlasništvu, fotografije objekta, izveštaj o stanju, geodetski elaborat i platiti takse koje variraju u zavisnosti od veličine objekta. 

Ozakonjenje kuće

U ovom tekstu ćemo detaljnije objasniti ceo proces i šta vas sve očekuje prilikom izrade dokumentacije.