Ako planirate gradnju kuće, ovaj tekst će vam objasniti sve što vam je potrebno. Za porodične kuće procedura je veoma jednostavna. Da …

Legalizacija kuće podrazumeva sticanje neophodnih dozvola za već izgrađene objekte koji nisu imali takve dozvole u trenutku gradnje. Prema zakonu o ozakonjenju …