Juras Letnjikovac

Specifičan zahtev klijenta za projektovanjem multifunkcionalnog objekta doveo je kombinovanja dve tipologije: vikendice i poslovnog prostora.

 

Želja je bila da se u jednom objektu nađe prostor za druženje prijatelja i rodbine i prostor za sastanke sa budućim investitorima kako je upravna zgrada kompanije u neposrednoj blizini letnjikovca.

 

Objekat je okružen voćnjacima prema kojima su otvoreni stakleni paneli za neometan pogled na prirodu. Orijentacija omogućava celodnevni upliv prirodne svetlosti u enterijer. Materijal za izgradnju preuzet je sa starije, porušene kuće koja se nalazila na istom mestu.

 

Dominantan element predstavlja drveni sto koji zauzima većinu prostora. Podeljen je na dva dela od kojih je manji smešten u enterijer. Smicanjem staklenog panela koji ih deli, stolovi postaju celina koja predstavlja vezu između spoljašnjosti i unutrašnjosti. Poseban element predstavlja potkrovlje koje ima ulogu spavaonice.